Ê-xê-chiên 37:20

Ê-xê-chiên 37:20 BPT

Hãy cầm các cây gậy mà ngươi đã ghi các tên đó trong tay ngươi để dân chúng nhìn thấy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share