Ê-xê-chiên 37:18

Ê-xê-chiên 37:18 BPT

Khi dân ngươi yêu cầu, ‘Xin hãy giải thích điều ông làm,’
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share