Ê-xê-chiên 37:15

Ê-xê-chiên 37:15 BPT

CHÚA phán cùng tôi rằng
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share