Ê-xê-chiên 19:7

Ê-xê-chiên 19:7 BPT

Nó phá sập những nơi kiên cố và tiêu diệt các thành của họ. Đất cùng mọi thứ trong đó đều kinh hoảng khi nghe tiếng gầm thét của nó.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share