Ê-xê-chiên 19:6

Ê-xê-chiên 19:6 BPT

Con sư tử nầy đi ngao du giữa các sư tử khác. Bây giờ nó đã trở nên một con sư tử mạnh dạn. Nó cũng tập xé mồi khi đi săn thịt, nó cũng ăn người ta.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share