Ê-xê-chiên 19:5

Ê-xê-chiên 19:5 BPT

Mẹ nó chờ và thấy không còn hi vọng gì cho con mình, nên bắt một trong các sư tử con khác và nuôi cho nó lớn mạnh.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share