Ê-xê-chiên 19:4

Ê-xê-chiên 19:4 BPT

Các dân nghe về nó. Nó bị rơi vào bẫy của họ, Rồi người ta lấy móc kéo nó xuống xứ Ai-cập.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share