Ê-xê-chiên 19:3

Ê-xê-chiên 19:3 BPT

Nó nuôi một trong các sư tử con, con đó trở thành một sư tử mạnh dạn. Nó tập xé con mồi khi đi săn, nó ăn thịt người ta.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share