Ê-xê-chiên 19:2

Ê-xê-chiên 19:2 BPT

‘Mẹ các ngươi như sư tử cái ở giữa các sư tử. Nó nằm giữa các sư tử tơ và nuôi con nó.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share