Ê-xê-chiên 19:13

Ê-xê-chiên 19:13 BPT

Bây giờ nó bị trồng trong sa mạc, nơi khô khan không nước.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share