Ê-xê-chiên 13:19

Ê-xê-chiên 13:19 BPT

Các ngươi đã làm nhục ta giữa vòng dân ta để đổi lấy một nhúm lúa mạch và mấy miếng bánh mì. Khi nói dối cùng dân ta là những kẻ chịu nghe điều dối trá, các ngươi đã giết những kẻ không đáng chết, và để cho sống những kẻ không đáng sống.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share