Ê-xê-chiên 13:18

Ê-xê-chiên 13:18 BPT

Hãy nói, CHÚA là Thượng Đế phán: Khốn cho bọn đàn bà may bùa trên cổ tay mình và làm các bức màn che đủ loại để lường gạt người khác! Các ngươi tưởng rằng có thể đánh bẫy dân ta bằng sự dối gạt mà đời mình được an toàn sao?
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share