Ê-xê-chiên 13:15

Ê-xê-chiên 13:15 BPT

Ta sẽ đổ cơn giận ta trên vách và trên những kẻ quét vôi trắng cho nó. Rồi ta sẽ bảo các ngươi, ‘Vách đã sập rồi, những kẻ quét vôi trắng cho nó cũng không còn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share