Ê-xê-chiên 13:14

Ê-xê-chiên 13:14 BPT

Ta sẽ phá sập vách mà ngươi đã quét vôi trắng phủ lên. Ta sẽ san bằng vách đó để cho dân chúng nhìn thấy nền của nó. Khi vách sập xuống thì các ngươi sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Rồi các ngươi sẽ biết ta là CHÚA.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share