Ê-xê-chiên 13:10

Ê-xê-chiên 13:10 BPT

Vì các ngươi đã dẫn dân ta đi lầm lạc bằng cách tuyên bố, “Hoà bình!” mà thật ra chẳng có hoà bình gì cả. Khi dân chúng xây một bức tường yếu ớt thì các nhà tiên tri quét vôi trắng lên để nó trông có vẻ vững chắc.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share