Xuất Ai-cập 37:25

Xuất Ai-cập 37:25 BPT

Sau đó ông đóng bàn thờ xông hương bằng gỗ cây keo. Bàn hình vuông dài nửa thước, rộng nửa thước, cao một thước. Mỗi góc nhô ra như cái sừng được gắn liền thành một khối vào bàn thờ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share