Xuất Ai-cập 22:23

Xuất Ai-cập 22:23 BPT

Nếu không họ kêu cứu cùng ta, ta chắc chắn sẽ nghe tiếng kêu của họ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share