Xuất Ai-cập 22:21

Xuất Ai-cập 22:21 BPT

Không được lừa gạt hay làm hại người ngoại quốc vì chính ngươi cũng đã từng là người ngoại quốc, cư ngụ trong xứ Ai-cập.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share