Ê-xơ-tê 8:4

Ê-xơ-tê 8:4 BPT

Vua giơ cây trượng vàng ra cho Ê-xơ-tê, nàng đứng dậy trước mặt vua
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-xơ-tê 8:4