Giáo huấn 7:29

Giáo huấn 7:29 BPT

Nhưng ta học được một điều: Thượng Đế dựng nên con người toàn thiện, nhưng con người tìm mọi cách để làm ác.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share