Giáo huấn 7:24

Giáo huấn 7:24 BPT

Những gì đang xảy ra thật xa vời và sâu thẳm, Ai hiểu nổi?
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share