Giáo huấn 7:22

Giáo huấn 7:22 BPT

Vì ngươi biết nhiều khi chính mình cũng đã nguyền rủa kẻ khác.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share