Giáo huấn 7:21

Giáo huấn 7:21 BPT

Đừng nghe mọi điều người ta nói, nếu không ngươi sẽ nghe tôi tớ mình nguyền rủa mình.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share