Giáo huấn 7:18

Giáo huấn 7:18 BPT

Ngươi làm cái nầy nhưng đừng buông cái kia thì tốt; ai kính trọng Thượng Đế sẽ giữ được cả hai.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share