Giáo huấn 7:12

Giáo huấn 7:12 BPT

Sự khôn ngoan như tiền tài: cả hai đều có ích. Nhưng sự khôn ngoan tốt hơn vì có thể cứu được mạng sống.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share