Giáo huấn 12:9

Giáo huấn 12:9 BPT

Thầy là người rất khôn ngoan và dạy người khác điều mình biết. Thầy đã suy nghĩ, nghiên cứu và sắp xếp kỹ lưỡng mọi lời dạy dỗ khôn ngoan của mình.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share