Giáo huấn 12:7

Giáo huấn 12:7 BPT

Ngươi sẽ trở về bụi đất, là nơi xuất xứ của ngươi, và thần linh ngươi sẽ trở về cùng Thượng Đế là Đấng dựng nên nó.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share