Giáo huấn 12:5

Giáo huấn 12:5 BPT

Ngươi sẽ hãi hùng khi lên những chỗ cao và sợ sệt lúc đi đường. Tóc ngươi sẽ bạc trắng như hoa hạnh nhân. Ngươi sẽ đi cà nhắc như cào cào. Ngươi sẽ ăn không biết ngon. Rồi ngươi sẽ về nhà đời đời của mình, người ta sẽ dự đám ma ngươi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share