Giáo huấn 12:2

Giáo huấn 12:2 BPT

Khi ngươi về già, thì ánh mặt trời, mặt trăng và ngôi sao sẽ trở nên tăm tối, mây mưa hình như không dứt.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share