Giáo huấn 12:12

Giáo huấn 12:12 BPT

Cho nên, con ơi, hãy thận trọng về những lời dạy bảo khác. Người ta luôn luôn biên soạn thêm sách vở, còn học quá khiến con mệt mỏi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share