Giáo huấn 11:9

Giáo huấn 11:9 BPT

Hỡi thanh thiếu niên, hãy tận hưởng cuộc đời khi còn trẻ; hãy vui thích khi còn thanh xuân. Hãy làm điều lòng mình muốn, nhìn điều mắt mình ưa thích. Nhưng nên nhớ rằng Thượng Đế sẽ xét xử điều ngươi làm.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Giáo huấn 11:9