Giáo huấn 11:8

Giáo huấn 11:8 BPT

Hãy tận hưởng mỗi ngày của đời mình, dù sống lâu đến đâu đi nữa. Nhưng hãy nhớ điều nầy: Ngươi qua đời rồi đi mất. Chuyện gì xảy ra sau cái chết đều vô ích.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share