Giáo huấn 11:7

Giáo huấn 11:7 BPT

Ánh nắng thật êm dịu; nhìn thấy ánh bình minh thật thích thú.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Giáo huấn 11:7