Giáo huấn 11:6

Giáo huấn 11:6 BPT

Hãy gieo giống lúc sáng sớm, đừng ngưng tay vào buổi chiều, vì ngươi không biết hột nào sẽ kết quả, hoặc mọi hột đều kết quả.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share