Giáo huấn 11:5

Giáo huấn 11:5 BPT

Ngươi không biết gió thổi hướng nào, ngươi không biết thai nhi lớn lên trong bụng mẹ ra sao. Cũng thế, ngươi không biết Thượng Đế hành động thế nào, hoặc Ngài dựng nên mọi vật ra sao.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Giáo huấn 11:5

Share