Giáo huấn 11:2

Giáo huấn 11:2 BPT

Hãy đầu tư điều ngươi có vào nhiều thương vụ khác nhau, vì ngươi không biết vận rủi sẽ xảy ra lúc nào.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share