Phục truyền luật lệ 6:16

Phục truyền luật lệ 6:16 BPT

Đừng thách thức CHÚA là Thượng Đế các ngươi như đã làm tại Ma-sa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục truyền luật lệ 6:16