Phục truyền luật lệ 29:3

Phục truyền luật lệ 29:3 BPT

Chính mắt ngươi trông thấy những tai họa lớn, những dấu kỳ và các phép lạ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share