Phục truyền luật lệ 29:18

Phục truyền luật lệ 29:18 BPT

Hãy làm sao để không có đàn ông, đàn bà, họ hàng, hay chi tộc nào trong vòng các ngươi rời bỏ CHÚA là Thượng Đế ngươi để đi thờ thần của các dân tộc khác. Chúng sẽ như cây ra trái đắng và độc hại cho ngươi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share