A-mốt 8:8

A-mốt 8:8 BPT

Cả xứ sẽ rúng động vì chuyện đó, và ai sống trong xứ sẽ than khóc kẻ quá cố. Cả xứ sẽ dâng lên như sông Nin; Nó sẽ bị rúng động và sẽ sụp xuống như sông Nin của Ai-cập.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share