A-mốt 8:7

A-mốt 8:7 BPT

CHÚA đã lấy danh Ngài là niềm kiêu hãnh của Gia-cốp mà thề, “Ta không bao giờ quên điều dân nầy làm.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share