A-mốt 8:4

A-mốt 8:4 BPT

Hãy nghe đây, hỡi các ngươi là kẻ dẫm lên người khốn cùng kẻ tìm cách tiêu diệt người nghèo khó, rồi bảo rằng
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share