A-mốt 8:13

A-mốt 8:13 BPT

Lúc đó các thiếu nữ và thanh niên xinh đẹp sẽ yếu mòn vì khát.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to A-mốt 8:13