A-mốt 1:3

A-mốt 1:3 BPT

CHÚA phán: “Vì Đa-mách phạm nhiều tội, nên ta chắc chắn sẽ trừng phạt nó. Chúng nó đè bẹp dân Ghi-lê-át bằng ván đạp lúa có răng sắt.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share