A-mốt 1:11

A-mốt 1:11 BPT

CHÚA phán: “Vì Ê-đôm phạm nhiều tội, nên ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng. Chúng săn lùng thân nhân mình tức người Ít-ra-en bằng gươm, không chút thương xót. Chúng luôn luôn tức giận và trong lòng nóng nảy không thôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share