II Ti-mô-thê 1:2

II Ti-mô-thê 1:2 BPT

Gởi cho Ti-mô-thê, con yêu dấu của ta: Nguyền xin con được ân phúc, lòng nhân từ và bình an từ Thượng Đế, Cha chúng ta và từ Giê-xu, Chúa Cứu Thế của chúng ta.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share