II Ti-mô-thê 1:18

II Ti-mô-thê 1:18 BPT

Nguyện Chúa cho anh nhận được lòng nhân từ của Ngài vào ngày ấy. Con biết anh đã giúp ta rất nhiều khi ta còn ở Ê-phê-sô.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share