II Ti-mô-thê 1:16

II Ti-mô-thê 1:16 BPT

Cầu Chúa tỏ lòng nhân ái đối với gia đình Ô-ni-sê-phô-rơ, người đã thường giúp ta và không hề xấu hổ về việc ta bị tù tội.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share