II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7 BPT

Ngài sẽ ban sự bình an cho anh chị em là những người đang chịu khổ và cho chúng tôi khi Chúa Giê-xu hiện ra trong đám lửa hừng từ thiên đàng cùng với đoàn thiên sứ hùng hậu của Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share