II Tê-sa-lô-ni-ca 1:6

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:6 BPT

Thượng Đế rất công bằng. Ngài sẽ làm khổ những kẻ đã làm khổ anh chị em.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share